Nyheter

Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Strand Hestesportklubb.

Årsmøtet avholdes den 07.02.19 kl 19:00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.01.19 til sekretaer@strandhestesport.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strandhestesport.no og klubben sin Facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Til medlemmer i Strand Hestesportklubb
01.02.18 Jørpeland

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Strand Hestesportklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.12.17

Årsmøtet avholdes den 08.02.18 kl. 19.00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Tilbud om medlemskap til elever ved Forus Travskole
10.2 Klubbmesterskap i kjøring
10.3 Eget klubbanlegg
10.4 Distanseritt
Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13:Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14:Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.5 To revisorer

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7 Leder av valgkomiteen

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.9 Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Idrettslagets årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

- Styrets forslag til budsjett

- Styrets forslag til organisasjonsplan

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling til ny valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Strand Hestesport

Saksliste:
saksmliste_rsm_te_2018.docx
Årsmelding:
_rsmelding_strand_hestesport_2017.docx
Innkomnesaker:
innkomnesaker_til_rsm_te_2018.docx
Busjett 2018:
sksk_budsjettforslag_2018_2.docx
Valg 2018:
valg_2018.docx
Aktivitetsplan 2018
aktivitetsplan_2018.docx
Organisasjonsplan
organisasjonsplan_shsk.docx

Årsmøte 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Strand Hestesportklubb.

Årsmøtet avholdes den 08.02.18 kl 19:00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.01.18 til post@strandhestesport.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strandhestesport.no og klubben sin Facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

August 2017

Vi har inngått klubbavtale med hestebutikken "Hesten Din" og alle vår medlemmer får 20% rabatt på produkter ved alle utsalg. Gjelder ikke Pavo Fôr og allerede rabatterte produkter.

Rabattkode: strand2017

https://www.hestendin.no/

24.02.2017 Hestesport

Er du medlem i Strand hestesportklubb, har betalt medlemskontingenten din, men mottar likevel ikke bladet Hestesport?
Da må du gi beskjed til vår kasserer så vil hun rette på det.

kasserer@strandhestesport.no eller tlf 970 89 419

21.02.2017 Årsmøte 2017

Nesten 20 medlemmer som møtte på årsmøtet denne gangen! Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent, så nå blir det innkjøp av dressurrail 
Vi gleder oss til et aktivt år med dere!

Årsmøtereferat blir lagt ut her så snart det er underskrevet og klart!

15.03.2016 Medlemsregistrering

Etter våre nye vedtekter skal klubben fra 2016 ha elektronisk medlemsregister.

Vi ber derfor om at alle våre medlemmer som ikke allerede har gjort det, om å gå inn på www.minidrett.no og registrerer medlemsskapet sitt i klubben der.

Har du ikke profil på minidrett eller trenger hjelp, ta kontakt med kasserer så hjelper hun deg gjerne.

E post: kasserer@strandhestesport.no

Tlf: 970 89 419

14.03.2016 Forsikring for medlemmene våre

Strand Hestesportsklubb har fra 01.03.2016 tegnet kollektiv ulykkesforsikring med IF for våre medlemmer.

Dette er en kollektiv ulykkesforsikring som dekker våre medlemmer med inntil 300.000,- når medlemmene er ute og konkurrerer og ved treninger arrangert av
Strand hestesportklubb.

For barn under 13 år gjelder Idrettsforbundet sin barneidrettsforsikring.